?>

Ökoiskola


Az öko munkacsoport munkaterve    

2014 őszén határoztuk el, hogy szeretnénk pályázni az Ökoiskola címre. Településükön van olyan óvoda, mely élen jár az ökoprogram bevezetésében, szerettük volna, ha a gyerekek környezettudatos nevelése folytatódna iskolába lépésükkor is, illetve ha ez beépülne gondolkodásukba, szemlélet módjukba.


A munkacsoport tagjai:

Alsós munkaközösség részéről:

 • Hendéné Ujvári Andrea
 • Kollárné Csibrák Szilvia
 • Fichóné Galacz Erzsébet
 • Kardosné Molnár Krisztina

Osztályfőnöki munkaközösség részéről:

 • Fekete Ibolya

Természettudományos munkaközösség részéről

 • Katonáné Ábrahám Alice
 • Samu István

Humán munkaközösség részéről:

 • Vargáné Kovács Éva

Iskola vezetés részéről:

 • Balázsné Hábli Ágnes
 • Kovács Pálné

Technikai dolgozók részéről:

 • Szmazsák Mátyás

Oktatást segítők részéről:

 • Berényi Mónika

 1. májusában pályázatot adtunk be az Ökoiskola Cím elnyeréséért.

Feladataink első része lezárult. Elnyertük az Ökoiskola Címet (2016. december 10).

 1. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig tartó időszakra, újra elnyertük az Ökoiskola Címet.

A következő tanév ökoiskola működtetéséhez szükséges célkitűzéseket, feladatokat, határidőket, felelősöket az alábbi munkatervben foglaltuk össze.

Munkatervünk pedagógiai programunk és az iskola éves munkaterve alapján készült.

 

Főbb célkitűzéseink:

 • Folytatódjanak iskolánkban azok a kezdeményezések, amelyek által a gyerekek megtapasztalják, megismerik, a környezettudatosság fontosságát. (pl.: szelektív hulladékgyűjtés, madárbarát kert gondozása, megfigyelése, témahetek megszervezése, érzékenyítés, környezetünk óvása, szépítése, diákönkormányzat és szülők bevonása a munkába)
 • Pedagógiai munkánk során a tanórai oktatásba és nevelésbe is mind szélesebb körben beépüljön a környezettudatosság elve gyakorlati tapasztalás útján.
 • A tantestület gyakorolja elkötelezettségét a környezettudatosságért.
 • Konyhakertek művelése osztályonként
 • Tanösvény növénytérkép létrehozása
 • Futópálya átadása
 • A résztvevők köre: az egész iskola (a tanulói közösség, a szülők, a technikai dolgozók, a tantestület, iskola titkár)