Ökoiskola


Az öko munkacsoport munkaterve    

2014 őszén határoztuk el, hogy szeretnénk pályázni az Ökoiskola címre. Településükön van olyan óvoda, mely élen jár az ökoprogram bevezetésében, szerettük volna, ha a gyerekek környezettudatos nevelése folytatódna iskolába lépésükkor is, illetve ha ez beépülne gondolkodásukba, szemlélet módjukba.


A munkacsoport tagjai:

Alsós munkaközösség részéről:

 • Hendéné Ujvári Andrea
 • Kollárné Csibrák Szilvia
 • Fichóné Galacz Erzsébet
 • Kardosné Molnár Krisztina

Osztályfőnöki munkaközösség részéről:

 • Fekete Ibolya

Természettudományos munkaközösség részéről

 • Szente Vargáné Mohácsi Edit
 • Kovács Erzsébet
 • Katonáné Ábrahám Alice
 • Samu István

Humán munkaközösség részéről:

 • Vargáné Kovács Éva

Iskola vezetés részéről:

 • Balázsné Hábli Ágnes
 • Kovács Pálné

Technikai dolgozók részéről:

 • Szmazsák Mátyás

Oktatást segítők részéről:

 • Berényi Mónika
 • Dömötörné Csupor Henrietta

 1. májusában pályázatot adtunk be az Ökoiskola Cím elnyeréséért.

Feladataink első része lezárult. Elnyertük az Ökoiskola Címet (2016 december 10).

A következő tanév ökoiskola működtetéséhez szükséges célkitűzéseket, feladatokat, határidőket, felelősöket az alábbi munkatervben foglaltuk össze.

Munkatervünk pedagógiai programunk és az iskola éves munkaterve alapján készült.

 

Főbb célkitűzéseink:

 • Folytatódjanak iskolánkban azok a kezdeményezések, amelyek által a gyerekek megtapasztalják, megismerik, a környezettudatosság fontosságát. (pl.: szelektív hulladékgyűjtés, madárbarát kert gondozása, megfigyelése, témahetek megszervezése, érzékenyítés, környezetünk óvása, szépítése, diákönkormányzat és szülők bevonása a munkába)
 • Pedagógiai munkánk során a tanórai oktatásba és nevelésbe is mind szélesebb körben beépüljön a környezettudatosság elve gyakorlati tapasztalás útján.
 • A tantestület gyakorolja elkötelezettségét a környezettudatosságért.
 • Konyhakertek művelése osztályonként
 • Tanösvény növénytérkép létrehozása
 • Mezítlábas park előkészületei
 • A résztvevők köre: az egész iskola (a tanulói közösség, a szülők, a technikai dolgozók, a tantestület, iskola titkár)

 

 


Munkatervünk időtartama: 2018. júniusától 2019. június 15-ig

Feladatok:Határidő:Felelősök
1. Beszámoló az elvégzett feladatokról
A munkaterv ismertetése a nevelőtestülettel
2017. június
tanévzáró értekezlet
Balázsné Hábli Ágnes
2. A munkaközösségek építsék be a 2018-19-es munkatervükbe az öko munkacsoport célkitűzéseit; határozzák, meg hogyan kívánják megvalósítani a környezeti nevelés célkitűzéseit, ismertessék a tantestülettel2018. tanévnyitó értekezletMunkaközösség vezetők:
Kardosné Molnár Krisztina
Fekete Ibolya Vargáné Kovács Éva
Szente Vargáné Mohácsi Edit
. Az állandó feladatok működtetése:
- Madárbarát kert gondozása
- madárbarát napló vezetése
- Energiajárőrség
- iskola parkjának gondozása

- szelektív szemétgyűjtés működtetése


- Zöld polc

- Iskolarádió: Zöld percek

-szülők folyamatos tájékoztatása: honlap, facebook

folyamatososztályfőnökök
4. évfolyam
3. évfolyam
Katonáné Ábrahám Alice
Balázsné Hábli Ágnes
DÖK képviselői

Kozmáné Dori Edit
Balázsné Hábli Ágnes

Samu István
4. Őszi nagytakarítás az udvaron
Kapcsolódva a TE SZEDD! országos mozgalomhoz
Előreláthatólag
2018. szeptember
17-21-ig
Kardosné Molnár Krisztina
5. A tanösvény, befejezése szülők bevonásával2018. szeptember 20. Balázsné Hábli Ágnes

osztályfőnökök
SZMK
6. Az öko munkaterv ismertetése a szülőkkel2018. szeptember 30-igKotán Sándor
7. Az iskola kertjében a konyhakertek művelésea tanévben folyamatosanKatonáné Ábrahám Alice,
osztályfőnökök,
DÖK képviselői
. Gyóni Napok városi rendezvényhez kapcsolódva program szervezése családok bevonásával: Kiállítjuk az ŐSZT2018. október 16-19Balázsné Hábli Ágnes,
humán munkaközösség
9. Látogatás a Zárdakert Idősek Otthonába2018. november
2019. május
Latyákné Rádi Erika
Szlamka Klára
10. Egészségnap szervezése2018. november második hete
Az alma
Szente Vargáné Mohácsi Edit
11. A mezítlábas park kialakításának megszervezése, a támogatók feltérképezése2018-19-es tanév II. félévtőlLatyákné Rádi Erika
Kotán Sándor
12. A tanösvény tavaszi munkálatai2019. március végétőlSzmazsák Mátyás
tanulók szülők