Ökoiskola


Az öko munkacsoport munkaterve      2016-17-es öko munkatervezet letöltése

2014 őszén határoztuk el, hogy szeretnénk pályázni az Ökoiskola címre. Településükön van olyan óvoda, mely élen jár az ökoprogram bevezetésében, szerettük volna, ha a gyerekek környezettudatos nevelése folytatódna iskolába lépésükkor is, illetve ha ez beépülne gondolkodásukba, szemlélet módjukba.


A munkacsoport tagjai:

Alsós munkaközösség részéről:

 • Hendéné Ujvári Andrea
 • Kollárné Csibrák Szilvia
 • Fichóné Galacz Erzsébet

Osztályfőnöki munkaközösség részéről:

 • Pintérné Tóth Ildikó

Természettudományos munkaközösség részéről:

 • Abonyi Csaba
 • Szente Vargáné Mohácsi Edit
 • Kovács Erzsébet
 • Katonáné Ábrahám Alice

Humán munkaközösség részéről:

 • Kardosné Molnár Krisztina

Iskola vezetés részéről:

 • Balázsné Hábli Ágnes
 • Kovács Pálné

Technikai dolgozók részéről:

 • Szmazsák Mátyás

Oktatást segítők részéről:

 • Jóri Erzsébet

Célunk:

 • Elinduljanak iskolánkban azok a kezdeményezések, amelyek által a gyerekek megtapasztalják, megismerik, a környezettudatosság fontosságát. (pl.: szelektív hulladék gyűjtés, madárbarát kert kialakítása, témahét megszervezése, érzékenyítés, környezetünk óvása, szépítése, diákönkormányzat és szülők bevonása a munkába)
 • Pedagógiai munkánk során a tanórai oktatásba és nevelésbe is mind szélesebb körben beépüljön a környezettudatosság elve gyakorlati tapasztalás útján.
 • A tantestület nyilvánítsa ki elkötelezettségét a környezettudatosságért.
 • Öko iskola cím megpályázása.

 

A résztvevők köre: az egész iskola (a tanulói közösség, a szülők, a technikai dolgozók, a tantestület iskola titkár)

Munkatervünk időtartama: 2014 novemberétől 2016 májusáig, a pályázat benyújtásáig

 


 

ÖKO MUNKATERV

Feladat

A megvalósulás ideje

Résztvevők

Felelősök

Cél

1. feladat:

Az öko munkacsoport megalakítása

2014.
november 12.

Tantestület

 

Balázsné
Hábli Ágnes

A
pályázati feltételek pontos megismerése. Az iskola adottságainak
feltérképezése.

 

 

Feladat

A megvalósulás ideje

Résztvevők

Felelősök

Cél

2. feladat:

A nevelőtestület tájékoztatása,
nevelőtestületi értekezlet

2014.
december második hete

tantestület

Balázsné
Hábli Ágnes

A
kollégák bevonása, a további feladatok szétosztása

3. feladat:

Az alap dokumentumaink vizsgálata

2015
január, a félévi nevelési értekezlet

tantestület

Pintérné
Tóth Ildikó

munkaközösség
vezetők

A
nevelő testület is ráhangolódjon a feladatra

A
tanmenetekben megjelenjen

a
környezeti nevelés

4. feladat:

Iskolánk vizsgálata abból a
szempontból, hogy mi az, ami már megvalósult, és a pályázatba beépíthető,
illetve ezek dokumentálása

2015
január, a félévi nevelési értekezletig,

az
értekezleten a felelősök beszámolója

tantestület

felső
tagozat

Abonyi
Csaba:

Iskolánk
környezete

Abonyi
Csaba:

Papírgyűjtés

Kotán
Sándor:

Energiafogyasztás
csökkenése a fűtéskorszerűsítés miatt

Szente
Vargáné Mohácsi Edit: Környezetvédelmi hét projektterve

a
munka rendszerezése,

a
tanulók bevonása környezet feltérképezésére, a dokumentálásra technika és
informatika órákon

Feladat

A megvalósulás ideje

Résztvevők

Felelősök

Cél

5. feladat

Új feladatok bevezetése, az
iskola szélesebb rétegének bevonása:

<![if !supportLists]>·
<![endif]>Iskola rádióban „A zöld percek”
elindítása

 

<![if !supportLists]>·
<![endif]>Honlap, Facebook működtetése

 

<![if !supportLists]>·
<![endif]>Madárbarát kert kialakítása

 

 

<![if !supportLists]>·
<![endif]>Társadalmi munka szervezése,
virágosítás,

udvartakarítás

 

<![if !supportLists]>·
<![endif]>Szelektív szemétgyűjtés
megszervezése

 

 

folyamatosan

 

2014-15-ös
tanév II. félévtől

 

folyamatosan

 

 

2015.
decemberétől folyamatosan

 

2015.

április
24.

szeptember
21.

 

2015.
április végétől

szülők,
tanulók, technikai dolgozók

 

 

7.
8 osztály

 

 

 

gyerekek,
szülők

 

 

alsó
tagozat

 

 

 

szülők,
gyerekek, technikai dolgozók,

tanítók,
tanárok

az
egész iskola

NHSZ
OKÖT

 

 

 

 

Kardosné
Molnár Krisztina

 

 

 

Abonyi
Csaba

Kovács
Pálné

 

Balázsné
Hábli Ágnes

Kollárné
Csibrák Szilvia

Fichóné
Galacz Erzsébet

 

 

igazgató
helyettesek

osztályfőnökök

DÖK

 

 

Balázsné
Hábli Ágnes

 

a
környezettudatosság fontosabb elemeinek megismertetése a tanulókkal,
példamutatás,

 

figyelem
felhívás,

 

 

 

 

 

a szép környezet értékeinek felismerése,

 

 

 

közösségformálás
a környezettudatos szemléletmód jegyében

természetvédelem

 

környezettudatos
szemléletformálás

6. feladat:

Családi program szervezése a
helyi értékek feltérképezésével

2015.
október 20.

„Okosodjon

pereputtyom”

Családi
vetélkedő

Kiállítás

szülők,

tanulók,

munka-

közösségek,

városunk
lakói

Kovács
Pálné

 

Balázsné
Hábli Ágnes

 

 

 

Nagy
László

Ismerjék meg környezetük nevezetességeit, Gyón
hírességeit

7. feladat:

Kapcsolattartás a Humusz
Szövetséggel, terepszemle

2015.
november 24.

Balázsné
Hábli Ágnes és Humusz Szövetség

tantestület,
diákok

Balázsné
Hábli Ágnes, DÖK vezetője, munkaközösség vezetők, igazgató

A
véghezvitt feladatok számbavétele, pályázati feladatok ellenőrzése,
dokumentáció rendszerezése.

 

 

 

8. feladat:

A projekt folyamatos működtetése,
ellenőrzése

folyamatos

az
egész iskola

Balázsné
Hábli

Ágnes
és az összes felsorolt felelős

a
pályázat benyújtása

9. feladat:

A Madárbarát Iskola cím
megszerzése

Madártanösvény kialakítása

2016.
március

MME

Abonyi
Csaba

Dök

Váradyné
Kozma Márta

Abonyi
Csaba

Szmazsák
Mátyás

a
kertünkben található madarak megismerése, „gondozása”

10. feladat:

Részvétel az országos

Fenntarthatósági héten,

beépítve a természettudományos

munkaközösség programjába.

Zöld pont akció elindítása

 

 

2016.
április 18-tól 22-ig

OFI

iskolapolgárok

szülők

Minden
munkaközösség

vezető

osztályfőnökök,

Balázsné
Hábli Ágnes

Kovács
Pálné

Szente

Vargáné
Mohácsi Edit

 

 

 

 

 

 

környezettudatosság
a gyakorlatban

11. feladat:

Látogatás a helyi idősek
otthonába

2016.
április

22.

 

Latyákné
Rádi Erika,

Kardosné
Molnár Krisztina

4.
osztály

Orchidea
Idősek Otthona

 

Balázsné
Hábli Ágnes

érzékenyítés

12. feladat:

A pályázat benyújtása

2016.
május

a
felsorolt felelősök

Balázsné
Hábli Ágnes

Az
Ökoiskola cím elnyerése

13. feladat:

Beszámoló az elvégzett
feladatokról,

a munka értékelése

2016.
június

tanévzáró
értekezlet

tantestület,

SZMK,
Dök képviselői

Balázsné
Hábli Ágnes

A
további feladatok meghatározása